ROMA FUN RUN- 2/04/2017 – Maratona 4.5km (Italia)

Anno: 
2017

 Rome Fun Run – 4,5km 
Ny fikambanana Tetezana onlus sy ny Ywca-ucdg onlus dia nandray anjara niaraka tamin’ireo mpanohana sy malala tanana nisy izay tonga nihazakazaka na dia tamin’ny orambe aza, fa tao koa ireo izay nividy tapakila ho fandraisana anjara. 
Misaotra indrindra tompoko dia honera be ny lany ary dia ho faly ny kilonga any an-tanana satria ny tolotra azo dia hividianana boky ho an’ny ankizy amin’ny “projet bibliotheque” izay karakarain’ny fikambanana any Madagasikara Tetezana Mada.
Misaotra indrindra

Immagine: