Realizzazioni

2018

2018 Progetto Sostegno a distanza (Italia-Madagascar)

PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA 2017-2018  

Distribuzioni dei materiali scolastici ed incontro con i genitori e tutori per migliorare il lavoro in comune, per avere un buon risultato dei bambini e ragazzi a fine anno. 
L'acquisto dei materiali ha visto anche la partecipazione dell'associazione YWCA Italy e della Diaspora Malagasci Zama Miara Dia.

Prosecuzione delle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi da inviare in Madagascar per garantire ai bambini assistenza sanitaria, igiene, alimentazione e attività scolastica. Attività svolta in partenariato con l’associazione locale TetezanaMada (ad Antananarivo) e volontaria locale (a Mahajanga).
 

Bambini sostenuti

37

Scuola materna e primaria 

19

Scuola media 

9

Liceo 

5

Università

4

Ogni tre mesi viene prodotto un resoconto sulla situazione delle attività in corso, mentre ogni due mesi c'è un incontro con i genitori e bambini del progetto SaD.

 

2017

2017 ROMA FUN RUN- 2/04/2017 – Maratona 4.5km (Italia)

 

 Rome Fun Run – 4,5km 

 

Le associazioni Tetezana Onlus e Ywca-Ucdg Onlus hanno partecipato insieme ai soci e sostenitori per una buona causa : sostegno al progetto biblioteca in Madagascar acquistando libri per i bambini.

Grazie di cuore a tutti i partecipanti: nonostante la pioggia addosso la solidarietà non si è fermata.

All’arrivo abbiamo preso la medaglia per la partecipazione al 4.5km ed è stato bello come esperienza.

Ecco invece i vincitori della maratona 42km

Shura Kitata Tola vince in 2h07'30"

Nella gara femminile: Rahma Chota Tusa, che vince in 2h27'23"

Alex Zanardi vince per il campione paralimpico

GRAZIE A TUTTI

MG: Ny fikambanana Tetezana onlus sy ny Ywca-ucdg onlus dia nandray anjara niaraka tamin’ireo mpanohana sy malala tanana nisy izay tonga nihazakazaka na dia tamin’ny orambe aza, fa tao koa ireo izay nividy tapakila ho fandraisana anjara. 
Misaotra indrindra tompoko dia honera be ny lany ary dia ho faly ny kilonga any an-tanana satria ny tolotra azo dia hividianana boky ho an’ny ankizy amin’ny “projet bibliotheque” izay karakarain’ny fikambanana any Madagasikara Tetezana Mada.
Misaotra indrindra

2017 SaD-Sostegno a Distanza (Italia-Madagascar)

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SAD)

Ho fanamafisan'orina ny fifandraisana sy ny fifankatiavana eo amin’ny fianakaviamben’ny TETEZANA MADA (mpikambana, mpampianatra, ankohonana mandray ny fanampiana, mpanohana any dilam-bato) dia tamin’ny fomba miavaka kely, tsy toy ny mahazatra no nanatanterahana ny fivoriana fanao mahazatra azy ireo tamin’ity indray mitoraka ity.

Noezahina natambatra teny amin’ny Site 2 teny Ambodivondava Alasora avokoa ny rehetra, ary sambany ho an’ireo ankohonana sahanin’ny Site 1 eny Andravoahangy ny fahatongavana teny. Hatramin’izay tokoa mantsy dia ao amin'ny foibe ao Andravoahangy hatrany ny famoriana ny rehetra itambarana, rehefa misy ilàna izany.

Tamin’ity indray mitoraka ity dia nanao be midina teny Alasora kosa ny rehetra ! Nanampy azy ireo tamin’ny feo sy ny sary ry namana avy aty Italia, ary nisy fampisehoana kely “tsy nomanina” kanefa tena nahafinaritra natolotr’ireo ankizy azy ireo tamin’ny alalan’ny “Skype” (hira, tsianjery, dihy) tany amin’ny famaranana ny fotoana.

Nanombohana izany kosa ny firesahana tsirairay nyfianaran’ireo ankizy hiomanan’izy ireo amin’ny fanadinana ho an’ny telo volana faharoa, mialohan’ny fialan-tsasatry ny Paska. Teo ihany koa ireo dinidinika samihafa mahakasika ny fiainan’ny fikambanana sy ho fandaminana, ary izay tsara ho fantatra rehetra.

Teny antsefatsefany teny dia nisy firaiketana an-tsary sy feo (vidéo) ho tahiry hipetraka rahatrizay, ary nofaranana tamin’ny fiaraha-miala hetaheta toy ny mahazatra ny fivoriana!

Avy amin'ny Fikambanana Tetezana Mada.

 

2017 ZAMA Miara dia - Diaspore Malgascie nel mondo in collaborazione.

ZAMA Miara dia , si intende Diaspore Malgascie nel mondo in collaborazione.

Nella sede delle associazione YWCA e Tetezana onlus – via Cesare Balbo 4, che nei giorni 1 - 3 settembre, abbiamo ospitato i rappresentanti delle diaspore malgascie “Zama miara dia” per discutere, con azioni congiunte volte a sostenere il Madagascar, paese natale dei rappresentanti.

L’incontro, il primo nel suo genere in Italia, è stato organizzato dall’associazione Tetezana con la collaborazione e supporto del YWCA-UCDG onlus. Gli incontri hanno visto la partecipazione dei malgasci provenienti da diversi continenti ed alcuni hanno partecipato attivamente via skype. Nell’associazione Zama Miara dia ci sono membri da Sud Africa, Polonia, Francia, Canada, Inghilterra, Stati Uniti, Senegal, Madagascar, Belgio, Germania e Repubblica Democratica del Congo.

Al terzo giorno all’incontro si è aggiunta la delegazione dell’Ambasciata del Madagascar in Italia ed un gruppo di malgasci che vivono in Italia.
Alla chiusura dell’evento, Tetezana onlus che promuove e sostiene lo scambio culturale tra l’Italia e Madagascar ha invitato i membri dell’associazione Ywca, ed i suoi ospiti, per una cena a buffet nel giardino del centro con assaggi di cibi e pietanze del Madagascar.

E’ stata una bella esperienza che ha sicuramente arricchito i partecipanti ,che fa ben sperare per altre occasioni da organizzare in futuro per il bene di tutti.

2017 SaD-Sostegno a Distanza - Interviste

INTERVISTE 

Intervista ai bambini, genitori e soci dell'associazione Tetezana Mada durante la riunione di valutazione del progetto Sostegno a distanza ad Antananarivo si è tenuta sabato 23 marzo 2017.

Questa volta c'erano tutti i bambini e genitori, quelli del sito 1 Andravoahangy e come in gita scolastica hanno raggiunto quelli del sito 2 Alasora, di solito capita il contrario, i ragazzi del sito 2 vanno ad Andravohangy quando c'è un occasione che necessita la presenza di tutti. 

E' stata anche un occasione per salutare i bambini e genitori, ci siamo parlati via skype ed è stato molto emozionate perché ancora una volta hanno fatto sentire le canzoni e la recitazione; ci siamo resi conti che alcuni di loro cantano molto bene.

2017 ROMA FUN RUN- 2/04/2017 – Maratona 4.5km (Italia)

 

Le associazioni Tetezana Onlus e Ywca-Ucdg Onlus hanno partecipato insieme ai soci e sostenitori (33 persone) per una buona causa : sostegno al progetto biblioteca in Madagascar acquistando libri per i bambini. 
Grazie di cuore a tutti i partecipanti e, nonostante la pioggia addosso, la solidarietà non si è fermata.
All'arrivo abbiamo preso la medaglia per la partecipazione al 4.5km ed è stato bello come esperienza.

2016

2016 Conferenza e Testimonianze sui Malgasci in Italia - II^ edizione

CONFERENZA E TESTIMONIANZE SUI MALGASCIA IN ITALIA - II^ EDIZIONE

4 mars 2016 andiany faharoa amin'ny valan-dresaka mitondra ny lohateny hoe "Malagasy any Madagascar lasa Malagasy eto Italia". Amin'izao fotoana izao eto Italia dia miverina foana ny resaka vahiny. Maro ny teran-tany manontany sy liana mba hahalala bebe kokoa momba ny Malagasy. Noho izany dia naverina indray ity fampahafantarana fohifohy ny Malagasy eto Italie ity izay nnanasana izay afaka nanatrika izany. Izay natao tao amin'ny Association Mais Onlus (Zona Vittorio Emanuele)

Misaotra o

2016 Festa dei Popoli – Roma

 

Efa 9 taona izao no nandraisan'i Madagasikara anjara amin'ny fankalazana ity Festa dei Popoli ity. Maro ny sampana sy fikambanana mazoto mandray anjara ka dia mifandimby avokoa manao izany sy mandoha ny hetra kely rehefa maka ny trano eva. Noho ny fizarana andraikitra isan-taona dia anjaran'ny fikambanana Tetezana onlus izany tamin'ity ka dia am-pifaliana no nanaovana izany. Tamin'ny 7.30 maraina no nanomboka nanamboatra ny stand ireo mpiara-miasa. Tonga nanampy ihany kosa moa avy eo ireo malagasy hafa nanana zavatra naseho tao ihany koa. 

Nahafinaritra tokoa ny tontolo andro na dia indro kely aza fa tsy mba afaka nandihy ireo malagasy nisolon-tena satria avy ny orana.
Manetsa be mbola ho avy ka dia vonona hatrany amin'ny taona manaraka.
Misaotra o

2016 Festa dei Popoli – Roma

FESTA DEI POPOLI- ROMA

Come da 9 anni nel mese di maggio, lo scorso 15 maggio la comunità malgascia ha partecipato alla Festa dei Popoli in Piazza di San Giovani in Laterano; come sempre ciascuna entità della comunità contribuisce attivamente a fare conoscere Madagascar. Anche l’Associazione Tetezana Onlus era presente allo stand del Madagascar

2016 Festa solidale

 

FESTA SOLIDALE

Lo scorso 7 maggio è stata organizzata un serata all'insegna della solidarietà con pietanze italiane e malgasce e tanta musica malgascia. La serata ha avuto il Patrocinio dell’Ambasciata del Madagascar ed ha ospitato il prof. Giulio Querini, autore del libro “Sotto il cielo del Madagascar”

Takelaka